FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Jakie kryteria mogą być uznane za zawężające przy wyborze wykonawców audytu? Firmy okazują się niekompetentne, jak zabezpieczyć się przed niechcianymi ofertami?

Odpowiedź

W zapytaniu ofertowym nie można stosować kryteriów które nie mają związku z wykonywaną usługą. W kryteriach punktowych nie mogą się Państwo odnosić do właściwości wykonawcy. Natomiast wymagania dla wykonawców należy określić w warunkach udziału w postępowaniu, uwzględniając obowiązujące w Działaniu 1.4 kryteria oceny merytorycznej oraz ewentualne dodatkowe potrzeby odnoszące się do specyfiki działalności wnioskodawcy.