FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Jak wygląda kwalifikowanie kosztów na drugim etapie? (wsparcie niematerialne, prawne, rejestracja znaków i wzorów przemysłowych, opinie prawna dotycząca etykiety nowych produktów)?

Odpowiedź

Na drugim etapie kwalifikowane są usługi doradcze. W przypadku projektów dotyczących wdrożenia nowego produktu lub usługi kosztami kwalifikowalnymi mogą być także maszyny i urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne. Rejestracja znaków i wzorów nie mieści się w katalogu wydatków kwalifikowalnych w działaniu. Usługi prawne są usługami doradczymi. Mogą być one więc kwalifikowalne o ile wynikają z rekomendacji ze strategii wzorniczej, są świadczone przez zewnętrznych doradców i nie dotyczą bieżącej działalności firmy.