FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy nie ma obowiązku publikowania oferty w bazie konkurencji?

 

Odpowiedź

 

Baza konkurencyjności jest obligatoryjna tylko dla beneficjentów projektu. Wnioskodawcy nie muszą z niej korzystać. Wnioskodawca przystępując do wyboru wykonawcy audytu musi natomiast co najmniej opublikować zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej, na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (publikacja na stronie www.parp.gov.pl (Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów) poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (https://lsi1420.parp.gov.pl/) oraz rozesłać je do trzech potencjalnych wykonawców.