FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy firma, która posiada zaakceptowaną strategię, musi aplikować do 2 etapu, i co stanie się, jeżeli tego nie zrobi?

Odpowiedź

Umowa o dofinansowanie w ramach I etapu nie narzuca na Wnioskodawcę wymogu aplikowania w II etapie. Nie mówi też o żadnych konsekwencjach ponoszonych przez Wnioskodawcę z powodu nie złożenia wniosku o dofinansowanie II etapu.