FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy wykonawca audytu musi być stały, czy można go zmienić po otrzymaniu rekomendacji podczas drugiego etapu?

Odpowiedź

Wybór ekspertów do realizacji działań poaudytowych (działań realizowanych w II etapie), będzie musiał być przeprowadzony przez wnioskodawcę przy zachowaniu zasad określonych w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych POPW w zakresie kwalifikowalności wydatków. Wykonawca działań poaudytowych bardzo często nie będzie więc wykonawcą który przeprowadzał audyt. Oczywiście może się okazać, że do realizacji usług poaudytowych wybrany zostanie ten sam wykonawca co do realizacji audytu wzorniczego, jeżeli posiada on wymagane kompetencje i wygra postępowanie ofertowe.