FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

W ramach wyboru wykonawcy w I etapie czy PARP ma rekomendowanych wykonawców? Czy też można wybrać swojego wykonawcę?

Odpowiedź

PARP nie prowadzi akredytacji wykonawców w ramach działania 1.4 POPW. Wnioskodawca wybiera wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji konkursowej. Kompetencje takiego wykonawcy są natomiast weryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektów.