FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Jakie rodzaje pomocy udzielane są w ramach działania 1.4 POPW

Odpowiedź

W I etapie udzielana jest pomoc de minimis W II etapie udzielana jest pomoc w zakresie doradztwa oraz regionalna pomoc inwestycyjna.