FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy należy we wskaźnikach wykazywać przychody z tytułu audytu?

Odpowiedź

W pierwszym etapie działania zarówno wskaźniki produktu jak i rezultatu są sztywno określone. Wskaźnik rezultatu odnosi się jedynie do liczby stworzonych strategii wzorniczych. Wnioskodawca nie ma możliwości dodawania własnych wskaźników. Nie ma też takiej potrzeby ponieważ samo przeprowadzenie audytu nie przełoży się bezpośrednio na np. wzrost przychodów. Taki wskaźnik może być natomiast wykazany w Etapie II gdzie realizacja działań rekomendowanych w strategii wzorniczej powinna już przełożyć się na określone wyniki finansowe.