FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy promesa kredytowa potwierdzająca zewnętrzne finansowanie musi być ostateczna czy może być warunkowa?

Odpowiedź

To zależy od tego, jaki promesa zawiera warunek. Promesa warunkowa, zwykle kojarzy się z promesą warunkującą przyznanie kredytu od przeprowadzenia oceny finansowej wnioskodawcy. Taka promesa nie jest dla oceniających dowodem pozyskania zewnętrznego finansowania i nie może być traktowana jako dowód finansowej możliwości realizacji projektu przez Wnioskodawcę.