FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Co w sytuacji, gry ktoś nie złoży wniosku o dofinansowanie w drugim etapie. Czy są jakieś konsekwencje? (Czy trzeba zwracać fundusze uzyskane w pierwszym etapie)?

Odpowiedź

Umowa o dofinansowanie w ramach I etapu nie narzuca na Wnioskodawcę wymogu aplikowania w II etapie. Nie mówi też o żadnych konsekwencjach ponoszonych przez Wnioskodawcę z powodu nie złożenia wniosku o dofinansowanie II etapu.