FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Jaki jest stopień zaawansowania alokacji na całe działanie w tej perspektywie finansowej?

Odpowiedź

W ramach pierwszego konkursu do Etapu I działania wykorzystano około 5 mln zł. W ogłoszonym konkursie do II etapu przewidziano alokacje na poziomie 150 mln zł. Cały budżet działania wynosi ponad 144 mln euro. Kolejne konkursy są przewidziane na obecny rok oraz także kolejne lata.