FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy są przewidziane jakieś zmiany jeżeli chodzi o system informatyczny obsługujący składania wniosków?

Odpowiedź

Zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie dostępnego w generatorze wniosków są niewielkie w stosunku do wersji obowiązującej w poprzednim konkursie. Uproszczone zostały tabele finansowe. Dodatkowo przedsiębiorcy dołączają oświadczenie o złożeniu wniosku w generatorze wniosków. W samym formularzu wniosku o dofinansowanie dodano kilka pół, a kilka scalono. Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronach internetowych PARP.