FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy jeśli składamy wniosek po raz drugi (bo pierwszy nie przeszedł np. ze względu na niską ilość punktów), czy przeprowadzamy całą procedurę zapytania ofertowego od początku, czy możemy zawrzeć aneks z wykonawcą "pierwotnym"?

Odpowiedź

Wybór wykonawcy do projektu złożonego w poprzednim konkursie był realizowany prawie rok temu. W tym czasie mogła ulec zmianie wartość rynkowa zamówienia. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usług (…)”. Dodatkowo zgodnie z Regulaminem konkursu w obecnym konkursie mają Państwo dodatkowo obowiązek opublikowania zapytania ofertowego na strona IP. Wcześniejsze postępowanie nie spełniłoby tego wymogu. Tak więc wybór wykonawcy powinien być przeprowadzony ponownie dla projektu, który zamierzają Państwo złożyć w obecnym konkursie.