Akcelerator technologii elektromobilnych

Elektro ScaleUp to projekt akceleracyjny wspierający dynamiczny rozwój start-upów działających w branży elektromobilności.

Wybrany akcelerator dzięki swojemu doświadczeniu w akceleracji biznesowej oraz znajomości potencjału branży elektromobilności będzie aktywizować firmy i instytucje otoczenia biznesu wokół rozwoju technologii elektromobilnych w Polsce.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Elektromobilność

 

Elektromobilność to przyszłościowy sektor, który pozwoli szybko zmienić oblicze transportu w Polsce i na świecie. W Polsce branża ta znajduje się w fazie wczesnego rozwoju. Niezbędne jest ustalenie standardów technologicznych, rozbudowa otoczenia prawnego i wyłonienie liderów branży. Na rynku działa stosunkowo niewiele start-upów znajdujących się w zaawansowanej fazie rozwoju oraz niewielu znaczących klientów mogących wykorzystać te technologie.

Akcelerator branży

 

Chcemy wybrać akcelerator, który będzie w stanie łączyć polskie firmy w branży elektromobilnej. Akcelerator - znając potrzeby branży - będzie dostarczał rozwiązań wypracowanych wraz ze start-upami. Akceleracja start-upów będzie zawierała usługi mentorskie, szkolenia, dostęp do infrastruktury i wysokiej klasy specjalistów. Akceleratory będą też łączyły start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli odbiorcami technologii. Ułatwi to testowanie produktów i prototypów. Start-upy, oprócz wsparcia niefinansowego, mogą otrzymać grant w wysokości od 100 do 500 tys. zł.

Finansowanie krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją.

arrow
podpisz umowę

podpisz umowę

 

Każdy wniosek podlega ocenie na podstawie kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

wystartuj z projektem

 

Na start możesz pobrać zaliczkę w wysokości do 100 tysięcy złotych. Pamiętaj, że w 90 dni od podpisania umowy musisz pozyskać od średnich i dużych przedsiębiorstw będących odbiorcami technologii co najmniej 50% twojego całego budżetu na wydatki operacyjne, a jeżeli tego nie zrobisz, to umowa podlega rozwiązaniu.

arrow
podpisz umowę

rozpocznij akceleracje

 

Przygotuj start-upy i testuj ich rozwiązania z odbiorcami technologii. Łącz duże i średnie firmy ze start-upami. Pamiętaj, że celem działań jest akceleracja biznesowa przedsięwzięć start-upowych, które mogą być wykorzystane komercyjnie przez odbiorców technologii.

arrow
podpisz umowę

Kibicuj start-upom

 

Obserwuj rozwój technologii rozwiniętych w twoim akceleratorze i angażuj start-upy w kolejne przedsięwzięcia dla branży elektromobilności.