Zgodnie z zatwierdzoną 25 czerwca 2018 r. aktualizacją harmonogramu konkursów Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 w ramach działań realizowanych przez PARP w 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 10 konkursów na kwotę minimum 1,89 mld zł. 

Opublikowany harmonogram zawiera nowe instrumenty o łącznej wartości alokacji 190 mln zł, dotyczące programów akceleracyjnych oraz designu dla przedsiębiorców.

W 2018 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z badań na rynek, bonów na innowacje dla MŚP, rozwoju potencjału technologicznego startupów, ochrony własności przemysłowej i promocji marek produktowych w ramach Go to brand.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) jest możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że nie może ona dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

Harmonogram naboru wniosków wprogramie Inteligentny Rozwój na 2018 rok

 

 

Archiwalne:

Szczegółowy Harmonogram naborów na 2016 rok

Szczegółowy Harmonogram naborów na 2017 rok