Utworzono: 28 czerwca 2017

 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do etapu I działania 1.4 POPW w 2017 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do etapu I działania 1.4 POPW w 2017 r..pdf).pdf230 kB pobierz

 Regulamin konkursu z załącznikami
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin_konkursu - 1.4 Etap I POPW, zatwierdzony 27.06.2017.docx).docx104 kB pobierz
   Zał.1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia Download this file (Zal_1_do_RK_kryteria_wyboru_projektow.pdf).pdf563 kB pobierz
   Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_2_do_RK_wzor_wniosku_o_dofinansowanie_EtapI.docx).docx93 kB pobierz
   Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_3_do_RK_instrukcja_wypelniania_wniosku_EtapI.docx).docx93 kB pobierz
   Zał.4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków Download this file (Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Zał.5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_5_do_RK_wzor_umowy_o_dofinansowanie.docx).docx267 kB pobierz
   Zał.6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_6_do_RK_lista_dokumentow_niezbednych_do_zawarcia_umowy.docx).docx58 kB pobierz
   Zał.7 Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego Download this file (Zal_7_do_RK_zakres_minimalny_umowy_warunkowej.docx).docx50 kB pobierz

 Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy Download this file (Zal_1_do_wniosku_tabele_finansowe.xlsx).xlsx20 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Harmonogram rzeczowo – finansowy Download this file (Zal_2_ Umowa_harmonogram_rzeczowo_finansowy.docx).docx18 kB pobierz
   Harmonogram płatności Download this file (Zal_3_Umowa_harmonogram_platnosci.docx).docx128 kB pobierz
   Oświadczenie Beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VAT Download this file (Zal_4_Umowa_Oswiadczenie_VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Wzór weksla in blanco Download this file (Zal_5_Umowa_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Zal_6_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx120 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zal_7_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx120 kB pobierz
   Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień obowiązujący od 01.01.18Download this file (Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień obowiązujący od 01.01.18.doc).doc89 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez Beneficjentów Download this file (Zal_9_Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.pdf).pdf893 kB pobierz
   Katalog wydatków kwalifikowanych Download this file (Zal_12_Umowa_katalog_kosztow_kwalifikowanych.docx).docx113 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji o pomocy de minimis Download this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP_POPW.doc).doc547 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP Download this file (Zasady_zabezpieczen.docx).docx58 kB pobierz

 Archiwum
   Lista osób upoważnionych do SL2014 obowiązująca do 31.12.17Download this file (Zal_8_Umowa_Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej_SL2014.docx).docx136 kB pobierz
Utworzono: 26 kwietnia 2017

 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do etapu II działania 1.4 POPW w 2017 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do etapu II działania 1.4 POPW w 2017 r..pdf).pdf269 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu – obowiązujący od 01.01.2018Download this file (Regulamin konkursu_II etap_ obowiązujący od 1.01.2018.pdf).pdf335 kB pobierz
   Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia Download this file (Zal_1_ RK_Kryteria_1.4_II etap_POPW_31.01.2017.pdf).pdf174 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (zal_2_RK_wzór wniosku o dofinansowanie.docx).docx105 kB pobierz
   Zał. do wniosku Tabele finansowe Sytuacja finansowa wnioskodawcy ob. od 01.02.18Download this file (Zał. do wniosku Tabele finansowe sytuacja finansowa wnioskodawcy ob. od 01.02.18.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Zał. do wniosku Tabele finansowe 20 produktów ob. od 01.02.18 Download this file (Zał. do wniosku Tabele finansowe sytuacja finansowa wnioskodawcy 20 produktów ob. od 01.02.18.xlsx).xlsx84 kB pobierz
   Załącznik do wniosku - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_2_WoD_OswiadczenieKwalifikowalnosc_VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu Download this file (Zal_3_RK_Instrukcja_wypelniania_wniosku_EtapII.docx).docx104 kB pobierz
   Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dofinansowanie w GeneratorzeDownload this file (Zal_4_RK_Oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_5_RK_wzór umowy o dofinansowanie.docx).docx273 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_6_RK_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy.docx).docx59 kB pobierz
   Wzór formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”Download this file (Zal_7_do_RK_Wzor_formularza_analiza_zgodnosci_projektu_z_polityka_ochrony_srodowiska.docx).docx191 kB pobierz
   Wzór promesy kredytowejDownload this file (Zal_8_RK_Wzór promesy kredytowej.doc).doc44 kB pobierz
   Wzór promesy leasingowejDownload this file (Zal_9_RK_Wzór promesy leasingowej.docx).docx21 kB pobierz

 Sprawozdanie z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej
   Wzór sprawozdania z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczejDownload this file (Wzór sprawozdania z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej.docx).docx27 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Harmonogram rzeczowo – finansowyDownload this file (Zal_2_ Umowa_harmonogram rzeczowo_finansowy.docx).docx15 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (Zal_3_umowa_harmonogram płatności.docx).docx128 kB pobierz
   Oświadczenia beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_4_Umowa_Oswiadczenie_VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Wzór weksla in blanco Download this file (Zal_5_Umowa_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zal_6_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx120 kB pobierz
   Wzór deklaracji dla osób prawnychDownload this file (Zal_7_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx120 kB pobierz
   Lista osób upoważnionych do SL2014 obowiązująca do 31.12.17 Download this file (Zal_8_Umowa_Lista_osób_uprawnionych_do_obsługi_Systemu_SL2014.docx).docx133 kB pobierz
   Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień obowiązujący od 01.01.18Download this file (Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień obowiązujący od 01.01.18.doc).doc89 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez BeneficjentówDownload this file (Zal_9_Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.pdf).pdf893 kB pobierz
   Katalog kosztów kwalifikowanychDownload this file (Zal_ 12_ Umowa_wykaz kosztów kwalifikowanych.docx).docx114 kB pobierz
   Rejestr RyzykDownload this file (Zał_13_Umowa_Rejestr_ryzyk.xls).xls57 kB pobierz
   Instrukcja do rejestru RyzykDownload this file (instrukcja _rejestr ryzyk.pdf).pdf436 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji o pomocy de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Formularz – pomoc inna niż de minimisDownload this file (Formularz – pomoc inna niż de minimis.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP_POPW.doc).doc547 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx15 kB pobierz
   Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARPDownload this file (Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP.docx).docx58 kB pobierz
   Wzór Oświadczenia o wysokości pomocy de minimisDownload this file (Wzór Oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej przez wnioskodawcę.doc).doc143 kB pobierz
   Wzór oświadczenia dla podmiotów ubiegających się o regionalną pomoc inwestycyjnąDownload this file (Wzór oświadczenia dla podmiotów ubiegających się o regionalną pomoc inwestycyjną.docx).docx16 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 05.06.17Download this file (Regulamin_konkursu_EtapII.docx).docx102 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący od 6.05.2017 do 31.12.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 06.06.17.docx).docx102 kB pobierz
   Zał.do wniosku Tabele finansowe Sytuacja finansowa wnioskodawcy ob.do 31.01.18Download this file (Zal_1_WoD_Tabele finansowe - aktualizacja.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Zał. do wniosku Tabele finansowe 20 produktów ob. do 31.01.18Download this file (Zal_1_WoD_Tabele finansowe - 1.4 POPW II ETAP 2017 - 20 produktów.xlsx).xlsx84 kB pobierz
Utworzono: 29 lipca 2016

 

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2016

 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do Etapu II Działania 1.4 2016Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Etapu II Działania 1.4 2016.pdf).pdf254 kB pobierz

 Generator Wniosków
   Generator WnioskówAccess this URL (https://lsi1420.parp.gov.pl/home).home0 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin_konkursu_EtapII_1.4.docx).docx101 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Tabele finansowe - aktualizacjaDownload this file (Tabele finansowe - aktualizacja.xlsx).xlsx81 kB pobierz
   Kryteria wyboru projektówDownload this file (kryteria 1_4.pdf).pdf252 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie etap IIDownload this file (Zal_2_do_RK_wzor_wniosku_EtapII.docx).docx86 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_2_do_RK_wzor_wniosku_OswiadczenieKwalifikowalnosc_VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zal_3_do_RK_Instrukcja_wypelniania_wniosku_EtapII.docx).docx92 kB pobierz
   Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze wnioskówDownload this file (1.4_Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanieDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_0_Wzor_EtapII.docx).docx265 kB pobierz

 Sprawozdanie z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej
   Wzór sprawozdania z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczejDownload this file (Wzór sprawozdania z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej.docx).docx27 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_2_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy.doc).doc152 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_3_Harmonogram_Platnosci.doc).doc146 kB pobierz
   Oświadczenie VATDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_4_Oswiadczenie_VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Wzór wekslaDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_5_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Deklaracja wekslowa-osoba fizycznaDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_6_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx120 kB pobierz
   Deklaracja wekslowa osoba prawnaDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_7_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx120 kB pobierz
   Lista dokumentow do zawarcia umowy Etap IIDownload this file (1.4_Zal_6_do_RK_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy_EtapII.docx).docx59 kB pobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracjiDownload this file (Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc56 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu Etap II - obowiązywał do 26.05.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_EtapII.docx).docx97 kB pobierz
   Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze wnioskówDownload this file (Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Lista dokumentow do zawarcia umowy Etap IIDownload this file (Zal_7_do_RK_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy_EtapII.docx).docx61 kB pobierz
   Tabele finansoweDownload this file (Tabele finansowe aktualizacja.xlsx).xlsx80 kB pobierz
Utworzono: 11 sierpnia 2015

 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do Etapu I Działania 1.4 POPW w 2015 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Etapu I Działania 1.4 w 2015 r..pdf).pdf323 kB pobierz

 Generator Wniosków
   Generator WnioskówAccess this URL (https://lsi1420.parp.gov.pl/home).home0 kB pobierz

 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
    Pytania i odpowiedzi Działanie 1.4 Wzór na konkurencjęDownload this file (1_4_pytania _odpowiedzgrudzien15.pdf).pdf821 kB pobierz
   Wybór wykonawcy audytu wzorniczego w Działaniu 1.4 POPWDownload this file (Komunikat_1.4_POPW.docx).docx17 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od dn. 09.02.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_1.4.docx).docx94 kB pobierz

  Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (kryteria 1_4.pdf).pdf252 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zal_2_do_RK_wzor_wniosku_EtapI.docx).docx95 kB pobierz
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza Download this file (Zal_2_do_RK_Tabele_finansowe.xlsx).xlsx34 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektuDownload this file (Zal_3_do_RK_Instrukcja_wypelniania_wniosku_EtapI.docx).docx94 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zal_5_do_RK_oswiadczenie_o_uzupelnieniu_wniosku_w_GW.docx).docx39 kB pobierz
   Umowa o dofinansowanie - obowiązuje od dnia 11.03.2016 r.Download this file (umowa 1 4_zmiany_11_03_16.docx).docx256 kB pobierz

 Załączniki do umowy
   Harmonogram rzeczowo-finansowy Download this file (Zal_2_Umowa_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy.doc).doc151 kB pobierz
   Harmonogram płatności Download this file (Zal_3_Umowa_Harmonogram_Platnosci.doc).doc146 kB pobierz
   Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VATDownload this file (Zal_4_Umowa_Oswiadczenie_VAT.doc).doc138 kB pobierz
   Wzór weksla in blanco Download this file (Zal_5_Umowa_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Zal_6_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx132 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zal_7_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx132 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów Download this file (Zal_9_Umowa_Sposob_realizacji_obowiazkow_informacyjnych.doc).doc11634 kB pobierz

 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_7_do_RK_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy.docx).docx60 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc141 kB pobierz
   Wzór lista osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (lista osób SL.docx).docx14 kB pobierz
   Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania CEIDGDownload this file (Wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG.doc).doc143 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPWDownload this file (Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP_POPW.doc).doc550 kB pobierz
   Wzór oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Wzór_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc145 kB pobierz
   Wzór oświadczenie o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslwejDownload this file (zalecenia_weksel_deklaracja_wekslowa.doc).doc56 kB pobierz

 Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego
   Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego Download this file (Zal_8_do_RK_zakres_minimalny_umowa_warunkowa.docx).docx52 kB pobierz

 Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
   Wykaz Regionalnych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Regionalne_Inteligentne_Specjalizacje.doc).doc275 kB pobierz

 Archiwum
   Umowa o dofinansowanie - obowiązywała od dnia 20.11.2015 r. do 10.03.2016 r.Download this file (umowa 1 4_13 11_zatwierdzona.docx).docx255 kB pobierz
   Umowa o dofinansowanie - obowiązywała do dn. 20.11.2015 r.Download this file (Zal_6_do_RK_Umowa_EtapI.docx).docx288 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał do dn. 08.02.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_EtapI.docx).docx112 kB pobierz
Utworzono: 8 lipca 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. do godz. 16.30.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).

Informujemy, że dokument pn. „Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia" stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący POPW.

Zestawienie uwag zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych do działania 1.4 PO PW.