Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do działania 2.2 POPW w 2015 rokuDownload this file (Ogłoszenie o konkursie do działania 2.2 POPW w 2015 roku.pdf).pdf322 kB pobierz

 Generator wniosków
   Generator wnioskówAccess this URL (https://lsi1420.parp.gov.pl/home).home0 kB pobierz

 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi Działanie 2.2 Infrastruktura drogowaDownload this file (pytania i odpowiedzi 2_2_POPW_cz 7.pdf).pdf1998 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od dn. 09.02.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_2.2.docx).docx187 kB pobierz

  Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1. Kryteria wyboru projektówDownload this file (1_Kryteria_wyboru_projektow_2.2_30092015.doc).doc158 kB pobierz
   Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Wniosek_o_dofinansowanie_2.2_181215.docx).docx147 kB pobierz
   Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Instrukcja_do_WoD_2.2_181215.docx).docx97 kB pobierz
   Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dofinansowanDownload this file (4_Wzor_oswiadczenia_o_zlozeniu_wniosku_w_Generatorze_2.2_30092015.docx).docx29 kB pobierz
   Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia wnioskodawcy o uzupełnieniu wniosku o dofinansDownload this file (5_Wzor_oswiadczenia_o_uzupelnieniu_wniosku_w_Generatorze_Wniosków_2.2_30092015.docx).docx29 kB pobierz
   Załącznik nr 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 11.03.2016 r.Download this file (Umowa_2.2_zmiany_11_03_16.docx).docx288 kB pobierz
   Załącznik nr 7. Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (zal_7_lista_dokumentow_niezbednych_do_zawarcia_umowy_ogloszony30.09.docx).docx30 kB pobierz

  Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Załącznik do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zalacznik_do_umowy_harmonogram_rzeczowo_finansowy_2.2_30092015.docx).docx28 kB pobierz
   Załącznik do umowy – Harmonogram płatnościDownload this file (Zalacznik_do_umowy_harmonogram_platnosci_2.2_30092015.docx).docx26 kB pobierz
   Załącznik do umowy – Oświadczenie Beneficjenta dot. kwalifikowalności VATDownload this file (Zalacznik_do_umowy_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT_2.2_30092015.docx).docx30 kB pobierz
   Załącznik do umowy – Lista osób upoważnionych do SL1420Download this file (Zalacznik_do_umowy_lista_osob_uprawnionych_do_SL2014_2.2_30092015.docx).docx20 kB pobierz
   Załącznik do umowy – Oświadczenie Beneficjenta o numerze rachunku bankowegoDownload this file (Zalacznik_do_umowy_nr_rachunku_bankowego_2.2_30092015.docx).docx23 kB pobierz
   Załącznik do umowy – Wzór weksla in blancoDownload this file (Zalacznik_do_umowy_wzor_weksla_in_blanco_2.2_30092015.pdf).pdf29 kB pobierz
   Załącznik do umowy – Deklaracja wekslowa dla osoby prawnejDownload this file (Załacznik_do_umowy_deklaracja_wekslowa_osoba_prawna_2.2_30092015.doc).doc36 kB pobierz
   Załącznik do umowy – Sposób realizacji obowiązków informacyjnychDownload this file (Zalacznik_do_umowy_sposob_realizacja_obowiazkow_informacyjnych_2.2_30092015.doc).doc11522 kB pobierz

 Archiwum
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu- obowiązywał do 10.03.2016 r.Download this file (Umowa_o_dofinanowanie_2.2_26112015.docx).docx282 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu- obowiązywał do dn. 02.12.2015 r.Download this file (Umowa_o_dofinanowanie_2.2_30092015.docx).docx319 kB pobierz
   Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Wniosek_o_dofinansowanie_2.2_30092015.docx).docx162 kB pobierz
   Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Instrukcja_do_WoD_2.2_30092015.docx).docx113 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał do dn. 08.02.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_2.2_30092015.docx).docx205 kB pobierz