Droga do rozwoju

Stolice województw Polski Wschodniej i ich obszary funkcjonalne, jako ważne rynki pracy, muszą mieć dobre połączenia z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Dzięki temu wzrośnie ich konkurencyjność, a także nastąpi ożywienie przedsiębiorczości w całym makroregionie.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

TEN-T

 

TEN-T to transeuropejska sieć transportowa. W jej skład wchodzą: szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju UE, porty morskie, lotnicze, śródlądowe i terminale drogowo-kolejowe.

Drogi dla Polski Wschodniej

 

Z działania mogły skorzystać miasta wojewódzkie Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dofinansowane były projekty infrastrukturalne na drogach:

 • krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,,
 • wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego.

zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

Poziom dofinasowania wynosił do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Preferowane projekty:

 • zapewniające bezpośrednie połączenie z TEN-T,
 • poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • posiadające rozpoczętą procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych,
 • realizowane wspólnie przez miasto wojewódzkie i województwo,
 • zmniejszające zatłoczenie i zwiększające przepustowość infrastruktury drogowej,
 • przyczyniające się do poprawy stanu środowiska,
 • komplementarne ze zrealizowanymi dotychczas projektami infrastruktury drogowej,
 • ujęte w kontraktach terytorialnych lub strategiach ZIT.

DROGI DLA POLSKI WSCHODNIEJ

 

Z działania mogły skorzystać miasta wojewódzkie Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dofinansowane były projekty infrastrukturalne na drogach:

 • krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,,
 • wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego.

zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

Poziom dofinasowania wynosił do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Preferowane projekty:

 • zapewniające bezpośrednie połączenie z TEN-T,
 • poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • posiadające rozpoczętą procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych,
 • realizowane wspólnie przez miasto wojewódzkie i województwo,
 • zmniejszające zatłoczenie i zwiększające przepustowość infrastruktury drogowej,
 • przyczyniające się do poprawy stanu środowiska,
 • komplementarne ze zrealizowanymi dotychczas projektami infrastruktury drogowej,
 • ujęte w kontraktach terytorialnych lub strategiach ZIT.