Informujemy, że w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r. w ramach Działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP" (drugi etapu konkursu nr I w 2017 r.), w Generatorze Wniosków złożono 71 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 27 629 528,39 zł, co stanowi 13,81 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.