W terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. (do godz. 16:00:00) w ramach działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP" (trzeci etap konkursu nr I w 2017 r.), w Generatorze Wniosków złożono 75 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 30 434 781,93 zł, co stanowi 15,22 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.