Utworzono: 31 lipca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach trzeciego naboru dla działania 2.2 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, publikujemy poniżej listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa.

więcej

Utworzono: 28 czerwca 2017
Utworzono: 4 stycznia 2017
Utworzono: 23 czerwca 2016
Utworzono: 9 maja 2016