W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach trzeciego naboru dla działania 2.2 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, publikujemy poniżej listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa.

 

W trakcie naboru zostało złożonych 10 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ogółem 1 680 527 685,48 zł, w tym dofinansowanie 1 283 051 009,31 zł.

W ramach oceny pozytywnie oceniono 9 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ogółem 1 229 801 099,24 zł, w tym dofinansowanie 1 005 951 009,32 zł.

Wartość alokacji w konkursie wynosiła pierwotnie 400 000 000,00 zł – została ona jednak zwiększona decyzją IZ POPW z dnia 28.07.2017 r. i wg kursu EUR/PLN z lipca 2017 r. wynosi 820 298 468,79 zł.

W związku z ograniczoną dostępnością środków do wsparcia rekomendowano 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ogółem 1 110 481 255,77 zł, w tym dofinansowanie
904 529 142,40 zł. W efekcie, cztery projekty z najmniejszą liczbą punktów wśród rekomendowanych do dofinansowania, otrzymają dofinansowanie w niepełnym wymiarze.