Utworzono: 4 października 2017

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 14 września 2017

Prezentujemy lista projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.2  Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – nabór 3 etap III.

więcej

Utworzono: 31 sierpnia 2017

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 - nabór nr 3 Etap II.

więcej

Utworzono: 4 sierpnia 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.2  Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – nabór 3 etap II

Utworzono: 26 lipca 2017

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Ponadto zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny.

Alokacja przeznaczona na konkurs to 430.000.000,00 zł. Kwota dofinansowania wniosków wybranych do dofinansowania wyniosła 22 079 374,50 zł.

Utworzono: 3 lipca 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.2  Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – nabór 3 etap I.