Prezentujemy aktualizację listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję" I etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.