Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP”*. O wsparcie mogli się starać przedsiębiorcy, którzy będą realizować innowacyjne projekty (będące rezultatem prac B+R) w makroregionie Polski Wschodniej. 38 firm otrzyma łącznie 170 468 666,98 zł dofinansowania PARP.

W konkursie prowadzonym od początku czerwca do 31 lipca br. złożono w sumie 105 wniosków o wartości ponad 441 mln zł.

Wśród zwycięskich pomysłów znalazły się m.in. kompleksowa usługa recyclingu obwodów drukowanych; innowacyjna bariera drogowej w powłoce polietylenowej, płyta syntetyczna z odpadów poprodukcyjnych, aseptyczny i odporny na wilgoć okap kuchenny o obniżonym poziomie emisji hałasu, specjalnie zabezpieczone opakowania kartonowe dedykowane dla przemysłu farmaceutycznego i betonowe płyty elewacyjne o wysokich parametrach wytrzymałościowych z powłoką utrudniającą rozwój grzybów i alg.

W województwie podkarpackim będzie realizowanych 17 projektów, 9 w woj. lubelskim, 5 w woj. podlaskim, 4 w woj. świętokrzyskim i 3 na Warmii i Mazurach.

Z puli blisko 170,5 mln zł dotacji PARP, mikroprzedsiębiorcy otrzymają ponad 28,5 mln zł, do małych firm trafi 49,2 mln zł, a do średnich 92,68 mln zł.

Spośród wybranych do dofinansowania projektów, 14 projektów realizowanych będzie w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Kwota dofinansowania przypadająca na te projekty wynosi 56,8 mln zł.

*Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020