PARP rozstrzygnęła ostatni, 13 etap konkursu  w ramach poddziałania 1.1.2 POPW "Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej". W tym etapie do realizacji wybrano 24 projekty wsparte kwotą 18 334 110,16 zł. 

W konkursie prowadzonym od czerwca 2016 r. wpłynęło 186 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 143 212 330 zł.  W sumie 90 start-upów otrzyma 69 455 980,41 mln zł na rozwój swoich produktów.

Wśród zwycięskich pomysłów znalazły się m.in.:

  • system rozwieszania lin pomiędzy konstrukcjami słupów wysokiego napięcia z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych UAV, 
  • chłodząco-grzejący termoblok laboratoryjny na probówki, pozwalający na tzw. nastawienie reakcji enzymatycznej, wielopoziomowa wielkoskalowa turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu, która ogranicza siły skrętne oraz amplitudę cyklu ładowań poprzez odpowiednią wielopoziomową budowę, 
  • platforma do rekrutacji programistów oraz moduł hackathonu kodu do ich automatycznej oceny z wykorzystaniem metody sztucznej inteligencji, 
  • urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek opartych na technologii mikroprzepływowej automatyzujące proces badań diagnostycznych w pierwszym etapie, tj. przygotowaniu próbek i odczynników do badań, 
  • rehabilitacyjny symulator chodu, urządzenie o reedukacji chodu osób z niepełnosprawnością ruchową różnego stopnia, które umożliwi rehabilitację osób poprzez pobudzanie układu nerwowego oraz mięśni dzięki stymulacji ruchu za pomocą układu mechanicznego sterowanego napędem elektrycznym, 
  • system do sterowania bezzałogowymi pojazdami latającymi oparty na algorytmach sztucznej inteligencji nadającego dronom funkcję autonomicznego lotu bez konieczności kontrolowania ich lotu z zewnątrz w czasie rzeczywistym.

Wybrane do wsparcia PARP przedsięwzięcia biznesowe rozwijane były wcześniej ramach programów inkubacji prowadzonych przez trzy Platformy startowe, sfinansowane w ramach poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”:

  • Hub of Talents,  kierowaną przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,
  • TechnoparkBiznesHub, kierowaną przez Kielecki Park Technologiczny,
  • Connect,  kierowaną przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny.