Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się 2 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 POPW.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 13 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 390,55 mln zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Alokacja w naborze wynosi 320 mln zł.