Prezentujemy listę ocenionych projektów nr 2/I/2017 złożonych w okresie 1/04/2017 – 30/04/2017 w ramach II etapu działania 1.2 POPW.