Utworzono: 16 stycznia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję" I etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 7 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 5 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 28 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściowe listy projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Utworzono: 14 października 2016

Prezentujemy suplement nr 1 do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 2 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach I Etapu Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wzór na konkurencję.

więcej

Utworzono: 2 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach I Etapu działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej