Utworzono: 8 grudnia 2016

Informujemy, iż w dniu 6 grudnia 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia projekt pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności. W dniu 8 grudnia 2016 r. wybór powyższego projektu został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju, pełniące rolę Instytucji Zarządzającej.

więcej