Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach X etapu konkursu dla poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.