Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
   Lista projektów wybranych do dofinansowania - pilotażDownload this file (projekty_do_dofinansowania.pdf).pdf278 kB pobierz