Prezentujemy listę ocenionych projektów nr I/I/2017 i wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW (schemat jednoetapowy). Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 28/04/2017 – 31/05/2017.