Prezentujemy listę ocenionych projektów nr 2/I/2017 i wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW (schemat jednoetapowy). Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 1/06/2017 – 30/06/2017.