Prezentujemy listę ocenionych projektów nr 3/I/2017 i wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW (schemat jednoetapowy). Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 1/07/2017 – 31/08/2017.