Prezentujemy listę ocenionych projektów nr 1/I/2017 i wybranych do dofinansowania w ramach II etapu działania 1.2 POPW. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 1/03/2017 – 31/03/2017. W okresie 1/02/2017 – 28/02/2017 nie złożono wniosków o dofinansowanie.