Prezentujemy listę ocenionych projektów nr 3/I/2017 i wybranych do dofinansowania w ramach II etapu działania 1.2 POPW. Lista dotyczy wniosków złożonych od 1 do 31 maja 2017 r.