Prezentujemy listę ocenionych projektów nr 4/I/2017 i wybranych do dofinansowania w ramach II etapu działania 1.2 POPW. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 1/06/2017 – 30/06/2017.