Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w XI etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.