Utworzono: 9 stycznia 2017

Prezentujemy suplement nr 1 do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020.

Utworzono: 19 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 19 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach I Etapu działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej