Utworzono: 5 lipca 2017

Prezentujemy listę ocenionych projektów nr 3/I/2017 i wybranych do dofinansowania w ramach II etapu działania 1.2 POPW.

więcej

Utworzono: 22 czerwca 2017

Prezentujemy listę ocenionych projektów nr 2/I/2017 złożonych w okresie 1/04/2017 – 30/04/2017 w ramach II etapu działania 1.2 POPW.

więcej

Utworzono: 16 maja 2017

Prezentujemy listę ocenionych projektów nr 1/I/2017 i wybranych do dofinansowania w ramach II etapu działania 1.2 POPW. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 1/03/2017 – 31/03/2017. W okresie 1/02/2017 – 28/02/2017 nie złożono wniosków o dofinansowanie.

Utworzono: 9 stycznia 2017

Prezentujemy suplement nr 1 do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020.

Utworzono: 19 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 19 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach I Etapu działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej