Utworzono: 26 listopada 2017
Utworzono: 13 listopada 2017

W związku ze zwiększeniem alokacji konkursu 1.1.2 PO PW „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej" o 9 031 299,93 PLN, możliwość dofinansowania uzyskało 13 projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak ze względu na brak środków nie zostały pierwotnie wybrane do dofinansowania.

więcej

Utworzono: 16 października 2017

PARP rozstrzygnęła ostatni, 13 etap konkursu  w ramach poddziałania 1.1.2 POPW "Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej". W tym etapie do realizacji wybrano 24 projekty wsparte kwotą 18 334 110,16 zł. 

więcej

Utworzono: 11 września 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach XII etapu konkursu dla poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 11 września 2017

W związku z aktualizacją Protokołu z prac Komisji Oceny Projektów, prezentujemy zaktualizowaną listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów dla X etapu i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach konkursu dla poddziałania 1.1.2 „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 22 sierpnia 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w XIII etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 4 sierpnia 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach XI etapu konkursu dla poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.