Utworzono: 22 maja 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w X etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 15 maja 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" (IX etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 12 kwietnia 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w IX etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach dla w VIII etapie konkursu poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. 

Utworzono: 16 marca 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałaniu 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" (VII etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 20 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymagana liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” (VI etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 17 lutego 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 (etap VII).