Utworzono: 18 lipca 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w XII etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 26 czerwca 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach X etapu konkursu dla poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 19 czerwca 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w XI etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 22 maja 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w X etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 15 maja 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" (IX etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 12 kwietnia 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w IX etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach dla w VIII etapie konkursu poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.