Utworzono: 3 grudnia 2017
Utworzono: 9 listopada 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP”*. O wsparcie mogli się starać przedsiębiorcy, którzy będą realizować innowacyjne projekty (będące rezultatem prac B+R) w makroregionie Polski Wschodniej. 38 firm otrzyma łącznie 170 468 666,98 zł dofinansowania PARP.

więcej

Utworzono: 30 października 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.3.1  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 8 września 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 1 września 2017

Prezentujemy częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

 

Utworzono: 23 lutego 2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" POPW 2014-2020.

więcej

Utworzono: 23 lutego 2017

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej