Utworzono: 6 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 3 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 26 września 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 21 września 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 10 czerwca 2016

więcej

Utworzono: 15 kwietnia 2016

 

więcej

Utworzono: 11 lutego 2016