Utworzono: 2 grudnia 2017
Utworzono: 17 marca 2017

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 13 lutego 2017

Lista projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.2  Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 2 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się 2 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 POPW.

więcej

Utworzono: 19 września 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 26 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

więcej