Data wytworzenia: 02 grudzień 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się 2 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 POPW.

więcej

Data wytworzenia: 19 wrzesień 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Data wytworzenia: 26 sierpień 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

więcej