Prezentujemy listę zawartych umów w ramach poddziałania 1.3.1 POPW w I naborze 2015 roku