Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Infrastruktura drogowa.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 28 lutego 2017 r. ) udostępnionego na stronie internetowej PARP, z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu w terminie: od 28 lutego 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r., (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

1. Pomoc finansowa w ramach działania 2.2 może być udzielona na realizację projektów dotyczących:

 1. budowy lub przebudowy dróg krajowych w obrębie miast: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów;
 2. budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich w obrębie miast: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, zapewniających połączenie tych dróg z siecią dróg krajowych, w tym z siecią TEN-T;
 3. budowy lub przebudowy dróg krajowych znajdujących się na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego albo na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego;
 4. budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego albo na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego, włączających te drogi do sieci dróg krajowych, w tym sieci TEN-T

2. Pomoc finansowa, o której mowa:

 1. w punkcie 1, ppkt. 1 i 2, może być udzielona miastom: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, w tym działające na podstawie porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego, położonymi na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego albo na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego;
 2. w punkcie 1, ppkt. 3, może być udzielona miastom: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, działające na podstawie porozumienia zawartego z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad;
 3. w punkcie 1, ppkt. 4, może być udzielona:
  a) związkom lub stowarzyszeniom utworzonym przez miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów oraz jednostki samorządu terytorialnego położone na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego albo na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego;
  b)województwom: lubelskiemu, podkarpackiemu, podlaskiemu, świętokrzyskiemu, warmińsko – mazurskiemu.

3. W ramach działania 2.2 POPW do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty ujęte w Rozdziale 16 Podrozdział 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, dla działania 2.2.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 400 000 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu opisano w Regulaminie konkursu.

Zasady uzupełniania braków formalnych oraz poprawiania oczywistych omyłek znajdują się w § 7 Regulaminu konkursu.

Pytania należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP  lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 22 432 89 91 do 93.

 

Regulamin Konkursu

Pełna dokumentacja dla Działania 2.2

Dokumenty programowe