FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy partner projektu posiadający duże doświadczenie w inkubowaniu może występować spoza obszaru Polski Wschodniej ?

Odpowiedź

Kryteria wyboru projektów nie stawiają wymogu, aby Partner wykazujący we wniosku o dofinansowanie wymagane doświadczenie posiadał siedzibę lub oddział na terenie Polski Wschodniej. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że formalne kryteria wyboru projektów stawiają obligatoryjny wymóg posiadania przez Wnioskodawcę siedziby na terytorium jednego z województw makroregionu Polski Wschodniej. Zgodnie z założeniami POPW niezbędnym warunkiem realizacji projektu jest utworzenie wokół Platform startowych biznesowego i społecznego partnerstwa w makroregionie Polski Wschodniej (ekosystemu startupowego), obejmującego partnerów w regionie, w myśl zasady budowania ekosystemu startupowego (ekosystem lokalny > ekosystem regionalny > ekosystem krajowy). W związku z tym partnerzy spoza obszaru Polski Wschodniej mogą również występować w Partnerstwie, ale wykluczone jest Partnerstwo nieuwzględniające partnerów z makroregionu (tj. władz lokalnych, uczelni, firm, innych IOB), stanowiących zasadniczy element systemu.