FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy uczelnia zaangażowana na rzecz platformy startowej jako uczestnik ekosystemu musi mieć siedzibę na obszarze Polski Wschodniej ?

Odpowiedź

Kryteria wyboru projektów nie stawiają wymogu, aby uczelnia zaangażowana w realizację projektu Platformy startowej posiadała siedzibę na obszarze Polski Wschodniej, niemniej jednak zgodnie z założeniami POPW, gdzie niezbędnym warunkiem realizacji projektu jest utworzenie wokół Platform startowych biznesowego i społecznego partnerstwa w makroregionie Polski Wschodniej (ekosystemu startupowego), obejmującego bezwzględnie partnerów w regionie, w myśl zasady budowania ekosystemu startupowego (ekosystem lokalny > ekosystem regionalny > ekosystem krajowy) należy dążyć do formowania partnerstwa z podmiotami z makroregionu Polski Wschodniej.