FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy utworzony ekosystem w ramach projektu może wykraczać swoim zasięgiem poza obszar Polski Wschodniej?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią kryterium formalnego „Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej”, miejsce realizacji projektu powinno znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej. Równocześnie zasadne jest, aby utworzony w ramach projektu ekosystem wsparcia działań Platformy wykraczał swoim zasięgiem poza obszar Polski Wschodniej, chociażby z uwagi na potrzebę dotarcia do innowacyjnych pomysłów biznesowych z całej Polski i zagranicy poprzez organizowane akcje promocyjno – informacyjne. Podkreślenia wymaga fakt, że utworzony ekosystem nie może obejmować podmiotów wyłącznie spoza makroregionu Polski Wschodniej, tj. musi obejmować partnerów z Polski Wschodniej..